​Opholdsstedet

Østergaard

​​Birkedalvej 26

8500 Grenaa

CVR: 26193672

​Tlf.: 86 38 73 44

insoestergaard@mail.dk

​​

Beredskabsplan

  • Beredskabet (brand, vold, trusler, ulykker mm) gennemgås årligt, oftest på et personalemøde.

  • Alle medarbejdere er bekendt med beredskabsplanerne.

  • Nye medarbejdere får deres egen gennemgang af beredskabsplanerne umiddelbart efter opstart med et medlem fra sikkerhedsgruppen.

  • Der afholdes en årlig ”beredskabsdag”, gerne i april hvor beredskabet (brand, vold, trusler, ulykker mm) gennemgås i form af øvelser/ oplæg eller andet eksempelvis med eksterne undervisere fra Beredskabsgården i Grenå, og hvor både elever og personale deltager.

  • Nye medarbejdere får deres egen gennemgang umiddelbart efter opstart med et medlem fra sikkerhedsgruppen.

  • Brandinstrukser gennemgås med de unge på husmøderne af et medlem af sikkerhedsgruppen.
  Nye elever får deres egen gennemgang umiddelbart efter opstart med et medlem fra  sikkerhedsgruppen.