​Opholdsstedet

Østergaard

​​Birkedalvej 26

8500 Grenaa

CVR: 26193672

​Tlf.: 86 38 73 44

insoestergaard@mail.dk

​​

Fritidsaktiviteter

Vores målsætning for fritidsaktiviteter i og uden for opholdsstedet er, at tilbyde alsidige aktiviteter, således vi tilgodeser den enkelte unges ønsker og kompetencer. Disse aktiviteter er delt op i kan- og skal-ting, hvor skal-tingene er skemalagte og oftest vil være en del af eftermiddagsskolen. Kan-tingene er mere aktivitetstilbud som den unge kan vælge. Udgangspunktet for alle aktiviteter er, at planlægningen og udførelsen i videst muligt omfang sker i samarbejde med den unge. Selv om der er mange fysiske aktiviteter i løbet af dagen, såvel i skoletiden, om eftermiddagen og aftenen, så er det af betydning, at de unge også selv råder over deres fritid.

Af de aktiviteter som foregår på Østergaard, i lokalområdet eller andre dele af landet, kan følgende nævnes:

 • Værksted: hvor der arbejdes med scootere og cross, træ og andre kreative aktiviteter. Her kan de unge tilegne sig færdigheder i at skabe et produkt og vedligeholde deres scootere og crossmaskine

 • Friluftsliv: Østergaard råder over 4tdl med shelter, bålplads, forhindringsbane, bocartbane og udendørs fodboldbane. Derforuden har vi mulighed for at sejle i kajak/kano, tage på gåture til stranden og i skoven. Herunder får de unge ofte erfaringer indenfor udendørs madlavning og overnatning, grænseoverskridende og motoriske udfordringer, samt viden om at begå sig i naturen

 • Derforuden er der mulighed for at spille bordtennis, aktiviteter i Østergaards hal som hockey, cirkeltræning, fodbold, badminton, stå på rulleskøjter og bmx. Vi gør som udgangspunkt brug af de faciliteter/aktiviteter der er i vores lokalområde. Eksempelvis Grenå Crossklub, Grenå Svømmehal, Fit og Sund Grenå, Plask dykkerklub, Grenå Skyttekreds og mountainbiking i nærområder. Dette giver de unge motion og holder dem i fysisk form, samt rykker deres grænser

 • Kulturelle tilbud: som Århus Festuge, teater- og museumsbesøg, koncerter, samt benytter biografen og biblioteket. Her får de unge indsigt i og lærer at begå sig i samfundet

 • Af mere stillesiddende aktiviteter, vil de unge gerne spille playstation og wii, se tv, spille bræt- og kortspil, tegne, samt surfe på nettet. Dette giver dem en ro, afslapning eller behov for tilbagetrækning

 • Pædagogisk massage: giver de unge en fornemmelse af egen krop, ro, afspændthed og fysisk og mental velvære

 • Madlavning: de unge har en ugentlig maddag, hvor de forbereder aftensmad til de andre unge og voksne. Her får de unge medinddragelse i form af planlægningen af retter og madlavningen. Desuden giver det dem en indsigt i, hvordan mad tilberedes, sammensættes og er sundhedsfremmende

 • Ugentlig rengøring af sit værelse og andre ansvarsområder: hvor personalet hjælper i det omfang der er nødvendigt, indtil den unge kan overskue flere og flere opgaver. Her udvikles den unges ansvarsbevidsthed, selvstændighed og forståelse af en acceptabel hygiejne

 • Arbejdsdage: hvilket er to gange årligt og både de unge og voksne deltager. I fællesskab vedligeholdes fællesarealer og der sættes forskellige projekter i gang

 • Dusørjobs: hvor de unge har mulighed for at lave praktisk arbejde, så de herigennem kan få en oplevelse af, hvordan kravene er til et fritidsjob og tjene ekstra lommepenge

 • Ture: vi har tradition for at tage på tre årlige ture, hvilket er skiferie, friluftstur og forlystelsestur. Dette for at få en fælles oplevelse og skabe en fælles historie

Aktiviteterne giver også de unge sociale og fælles oplevelser, som der efterfølgende kan tales om og en fælles historie er grundlagt. I forhold til det sociale spillerum, kan det medvirke til, at den unge udvikler sin empati, situationsfornemmelse og se egen handling og påvirkning af andre. Det giver de unge succesoplevelser, styrker deres selvværd og opfattelse af sig selv, samt styrker deres kompetencer og kan åbne op for nye interesser.

I det omfang den enkelte unge vil det, er det en mulighed at gå til en fritidsaktivitet i lokalsamfundet. Således kan de unge lære at begå sig i flere sammenhænge og indgå i relationer med andre unge uden for Østergaards regi.​