Fondens bestyrelse

Formand
Per Søjmark
Hasselbakken 143
8500 Grenaa

persoejmark@hotmail.com

Profession: Underviser på Viden Djurs

Kompetencer: uddannelse, specialundervisning

Næstformand

Lars Langberg

Lavendelvej 1

8500 Grenaa

langberg@info.dk

Profession: faglærer på Grenaa Produktionsskole

Kompetencer: uddannelse, kontakt til erhvervslivet

Bestyrelsesmedlemmer

Helle Kaagh
Lyngklitten 1 B Bønnerup

8585 Glesborg

hk@insoestergaard.dk

Profession: underdirektør i Sparekassen Djursland

Kompetence: økonomi, jura

Benny Hammer
Hovedvejen 5
8500 Grenaa

info@bennyhammer.dk

Profession: viceborgmester i Norddjurs kommune, planteskoleejer

Kompetencer: politisk kontakt, kontakt til erhvervslivet

Niels Morre

Rønne Alle 2a, st. th.

8410 Rønde

niels.morre@hotmail.com

Profession: Psykolog, Syddjurs Kommune og privat virksomhed

Kompetencer: Rådgivning, supervision, terapi, undersøgelser for børn, voksne og familier.

Medarbejderrepræsentant

Maiken Kirkegaard

Auningvej 92

Nørager

8961 Allingåbro

mp@insoestergaard.dk

Profession: pædagog på Østergaard​​

Opholdsstedet Østergaard

Birkedalvej 26
​8500 Grenaa

​CVR: 26193672

Tlf.: 86 38 73 44

​E-mail: info@insoestergaard.dk