Forældre og netværk

På Østergaard prioriterer vi samarbejdet med forældrene* højt, da det er dem, der er nogle af de mest betydningsfulde mennesker for de unge, og for at skabe den ønskede udvikling og forandring, er det vigtigt at forældrene inddrages i deres hverdag. Vi oplever ofte, at forældrene spørger Østergaard til råds i forbindelse med den unge – og Østergaard har tit en vejledende rolle. I den forbindelse er vi meget opmærksomme på etik og værdighed, således at forældrene ikke føler sig ”mindre værd” – det er vigtigt at forældrene mærker, at der en gensidig respekt, og at de har en forståelse af, at Østergaard gerne vil støtte og vejlede dem, men set i forhold til den unges interesse og udvikling.

Uanset familiens livssituation og ressourcer, er det vores forståelse, at forældrene handler og agerer i den hensigt, der giver mest mening for dem, og at dette også altid vil ligge til baggrund for samarbejde omkring den unges fremadrettede udvikling.

(* med forældre menes også familien og andre betydningsfulde personer i netværket)

Når en ung flytter ind på Østergaard, aftales det hvordan den første kontakt skal forløbe. Såfremt det ikke allerede er aftalt på de første møder, hvor man ofte har drøftet den fremtidige kontakt/muligheder for forskellige kontakt former, kan der ved efterfølgende samtaler, laves aftaler om det fremtidige og gensidige samarbejde.​

Kontakten kan dreje sig om følgende:​

  • Generel information om ugen der er forløbet på Østergaard
  • Eventuel udvikling eller problematikker
  • Omkring diverse arrangementer, ture, ferier, projekter, skolen, elevsamtaler, mm
  • Omkring weekenden derhjemme​

​​

Vi har god erfaring med, at det som opstart er utroligt givende med en ugentlig samtale, da det både giver overblik og ro for såvel forældrene, som den unge. Forældrene lærer os bedre at kende og bliver dermed tryggere ved anbringelsen. Ligeledes er det til stor gavn for forholdet mellem forældrene og deres barn, da ovennævnte informationer udveksles mellem forældrene og kontaktpersonerne og de situationer der eksempelvis er problematiske, også i hjemmet, kan der følges op på under samtalerne og med den unge. Vi mener, at samspillet med forældrene er en medvirkende faktor til at skabe en helhed omkring den unges udvikling.

Vi bruger endvidere ressourcer på, at hjælpe den unge med at fastholde sin relation til familien og andre betydningsfulde personer i netværket i et passende omfang. Derfor er de eksempelvis altid velkomne til at komme på besøg efter forudgående aftale.

Foruden besøgene på Østergaard vil forældrene blive inviteret til to årlige statusmøder og derforuden kan der forekomme ekstraordinære møder, hvis der er behov for det.

For at sikre, at forældrene er tilfredse med den unges anbringelse, vil kontaktpersonerne spørge ind til dette, og i forbindelse med statusmøderne er der en evaluering.​​

Opholdsstedet Østergaard

Birkedalvej 26
​8500 Grenaa

​CVR: 26193672

Tlf.: 61 38 01 26

​E-mail: info@insoestergaard.dk