Inddragelse af den unge

Østergaard vægter den individuelle ungeinddragelse højt, da de unge herigennem får medindflydelse og større ansvarsbevidsthed for sit eget liv. Det er de unges liv og vi er som opholdssted og skole rammen for deres tilværelse i en periode og derfor skal de kontinuerligt høres og inddrages på flere forskellige planer.

Vi arbejder derudover med, at skabe en fælles aktiv deltagelse blandt de unge, hvor de udvikler egenskaben til at kunne lytte til andres meninger og udvise en forståelse og respekt for disse meninger.

Ligeledes er det af vigtighed for de unge, at de lærer at kunne diskutere og argumentere for deres holdninger, samt de kan give og modtage konstruktiv kritik.

Vi mener, at medbestemmelse og at være medskaber af eget liv, indgår som vigtige dele af de unges udviklingsproces og identitetsdannelse. Desuden har evnen til at kunne kommunikere en betydning for det sociale samspil.​

Generel inddragelse:​

  • Dagligdagen; spisetider, maddage, madforslag, aktiviteter, indretning af værelse, tøjindkøb, m. m Eksempelvis kan aftensmåltidet rykkes alt efter hvilke aktiviteter der er ud af huset. Den unge har indflydelse på hvilken maddag, der kan passe ind i deres dagligdag i forhold til evt. aktiviteter og ønsker i forhold til værelsets indretning og placering forsøges også at imødekommes
  • Udviklingsplan; Ud fra handleplanen laves der et udkast til udviklingsplan af kontaktpersonerne, og sammen med den unge gennemgås denne, og der bestemmes fokuspunkter, den unge fremafrettet skal udvikle sig på. Ligeledes inddrages den unge i evaluerings processen af de opstillede mål
  • Ungesamtaler; ungesamtalerne i opholdsdelen har sit udgangspunkt i udviklingsplanen, men tager også afsæt i andre emner/problematikker der fylder for den unge. Ungesamtalerne har fokus på den unges dagligdag i opholdsdelen. Skolen afholder som udgangspunkt sine egne samtaler. Der spørges naturligvis ind til hvordan den unge har det i skoleregi, men er der emner/problematikker indenfor skoleregi laves der en anden samtale i samarbejde med skolen
  • Ungesamtaler afholdes efter individuelt behov, da der kan være unge der har behov for en ungesamtale hver uge i en given periode. Samtalen giver den unge mulighed for i en fortrolig ramme, at give sin mening til kende og blive hørt i sit liv
  • Samtaler; Den uformelle samtale vægtes højt, da det ofte er her eleven ytrer sine holdninger, ønsker og syn på tilværelsen
  • Husmøder; På Østergaard afholdes der møde med alle unge i huset en gang månedligt. I botræning afholder de husmøder efter behov
  • Status/andre møder; Alle møder omhandlende den unge skal den unge som udgangspunkt deltage i, i det omfang den kan overskue det – dette fordi vores holdning er, at den unge skal høre hvad der bliver sagt og forholde sig til det, og have mulighed for at give sin mening til kende

Opholdsstedet Østergaard

Birkedalvej 26
​8500 Grenaa

​CVR: 26193672

Tlf.: 61 38 01 26

​E-mail: info@insoestergaard.dk