FAGLIGE TILGANGE OG METODER

På Østergaard arbejder vi med et værdisæt solidt forankret i den systemteoretiske, den anerkendende og den narrative tilgang.

Vores metoder til dette går gennem den systemiske tænkning - at anskue vores organisation, vores unge og vores fælles udfordringer ud fra en undrende og nysgerrig tilgang, der fokusere på de muligheder der kan være frem for begrænsninger.

At være bevidst om det narrative perspektiv, som påvirker såvel fremtid som fortid. Og gennem hvilket relationen aktivt kan styrkes, så de unge mennesker vi har i vores hænder får tillid til og tro på at vi sammen kan skabe positive forandringer, med medinddragelse og samtaler som væsentlige fokuspunkter.​

Kerne – og delydelser

Vi lever og agerer i et samfund som er i rivende udvikling og det kræves af den enkelte, at kunne foretage sig et valg. Vi vil gerne lære vores unge, at de har nogle valg de kan træffe og bevidstgøre dem om de muligheder de har i deres liv. For at de unge bliver i stand til at træffe et valg og tage ansvar for eget liv, er der nogle basale værdier og egenskaber der skal være til stede:

  • At skabe gode og positive historier med de unge, således den enkelte unge både anerkendes ud fra egen handling og som en del af fællesskabet
  • Udvikling kræver at der skabes gode relationer til de voksne på Østergaard og andre voksne og at tillid og tryghed er til stede
  • At udvikle den unges selvværd og selvtillid, som medvirker til en personlig vækst
  • At den unges selvstændighed, medansvar og hensynstagen udvikles

Kerneydelse

  • Huset
  • Intern Botræning

Delydelse

  • Efterværn

Opholdsstedet Østergaard

Birkedalvej 26
​8500 Grenaa

​CVR: 26193672

Tlf.: 61 38 01 26

​E-mail: info@insoestergaard.dk