Værdigrundlag

Østergaards menneskesyn bygger på, at vi alle er en del af et system, der påvirker hinanden og selv en lille ændring vil få betydning i det store hele. Vi kan ikke ændre på individet men på vores egen tilgang til det – og dermed fremme en positiv forandring/udvikling.

Vi påvirker den unges udvikling ud fra den betragtning, at det den unge gør, har basal betydning for vedkommende og anerkender, at det er fordi, det giver mening for vedkommende.

Den unge skal hjælpes til at opleve, at vedkommendes historie har betydning.

  • På Østergaard er vi af den opfattelse, at de unge handler ud fra det som på det givne tidspunkt giver mest mening for den unge
  • På Østergaard er vi bevidste om at skabe positive historier i samarbejde med de unge
  • På Østergaard arbejder vi ud fra en viden om, at udvikling tager tid, og at udviklingen fremmes af en anerkendende tilgang til den unge

På Østergaard er vi af den opfattelse, at de unge handler ud fra det som på det givne tidspunkt giver mest mening for den unge

Vi har med unge at gøre, der handler og agerer i øjeblikket uanset konsekvenserne af deres handlinger. De formår mange gange ikke at lave koblingen mellem nutiden og fremtiden.

Vi skal være parate til at anerkende de unges valg og handlinger, og samtidig arbejde bevidst på at få den unge til at reflektere over disse.

Vi skal blive bekendt med de unges præmisser og de tilknyttede handlinger for på den måde at blive i stand til at forstå logikken i deres handlinger. Som den ansvarlige medspiller i den unges liv, arbejder vi i et balancefelt mellem at lade den unge mærke konsekvenserne af sine handlinger samtidig med, at vi sætter grænsen, således at den unge ikke oplever nye svigt.​

På Østergaard er vi bevidste om at skabe positive historier i samarbejde med de unge

De unge vi møder er ofte kørt fast i negative historier om sig selv – og det negative selvbillede låser dem fast og forhindrer dem i at komme videre i livet.

Derfor er det vigtigt at ”forstyrre” den unge – i den forstand, at det er nødvendigt at bryde de negative fortællinger ned, for at kunne skabe nye mere positive livshistorier.

Gennem fælles oplevelser skabes der et fundament for udvikling af nye historier om den enkelte unge – og dermed også et grundlag for fremadrettet at tillægge historien positive egenskaber, så den enkelte unge kan anerkendes både ud fra egen handling og som en del af fællesskabet.

De unge har livet igennem brug for at få feedback for her igennem at få de historier, de danner om sig selv, bekræftet eller afkræftet af personer, de oplever som vigtige og betydningsfulde.

På Østergaard arbejder vi ud fra en viden om, at udvikling tager tid, og at udviklingen fremmes af en anerkendende tilgang til den unge

De unge vi har på Østergaard kan ofte karakteriseres ved at være marginaliseret gennem en problemskabende eller afvigende adfærd, der har gjort at de er blevet fravalgt i både skole, hjem eller andre sociale sammenhænge.

Udvikling kræver, at der skabes gode relationer og at tillid og tryghed til disse er til stede. Det tager tid at skabe gode relationer, og det kræver at personalet, som den professionelle, kan bære processen.

Vi skal kunne rumme at udvikling sker med små skridt velvidende om, at selv en lille ændring kan have stor betydning for helheden. Vi skal kunne se helheden i delen og delen ud fra helheden vi skal have overblikket og troen på, at de små skridt er udvikling hen imod et større mål, men omvendt også kunne se perspektivet til de større mål i de små skridt.​​

Opholdsstedet Østergaard

Birkedalvej 26
​8500 Grenaa

​CVR: 26193672

Tlf.: 61 38 01 26

​E-mail: info@insoestergaard.dk