Fritidsaktiviteter

Vores målsætning for fritidsaktiviteter i og uden for opholdsstedet er, at tilbyde alsidige aktiviteter, således vi tilgodeser den enkelte unges ønsker og kompetencer. Disse aktiviteter er delt op i kan- og skal-ting, hvor skal-tingene er skemalagte og oftest vil være en del af eftermiddagsskolen. Kan-tingene er mere aktivitetstilbud som den unge kan vælge. Udgangspunktet for alle aktiviteter er, at planlægningen og udførelsen i videst muligt omfang sker i samarbejde med den unge. Selv om der er mange fysiske aktiviteter i løbet af dagen, såvel i skoletiden som om eftermiddagen og aftenen, så er det af betydning, at de unge også selv råder over deres fritid.

Af de aktiviteter som foregår på Østergaard, i lokalområdet eller andre dele af landet, kan følgende nævnes:

 • Værksted: hvor der arbejdes med "metal" som scootere, bokarts og cross samt træ og andre kreative aktiviteter. Her kan de unge tilegne sig færdigheder i at skabe et produkt og vedligeholde dette
 • Friluftsliv: Østergaard råder over 4tdl med udekøkken, bålplads, bocartbane og udendørs fodboldbane. Derforuden har vi mulighed for at benytte Det Maritime Hus i Bønnerup, der råder over blandt SUPboards, kajak, optimistjoller, fiskebåde, undervands sport med mere. Der udover er vi tæt beliggende til både skov og strand
 • På Østergaard er der mulighed for at spille bordtennis, aktiviteter i Østergaards hal som hockey, cirkeltræning, fodbold, badminton, stå på rulleskøjter og bmx. Af mere stillesiddende aktiviteter, vil de unge gerne spille playstation og xbox, se tv, spille bræt- og kortspil, tegne. Der er åben wifi til kl. 23 på hverdage og frit i weekenderne
 • Vi forsøger som udgangspunkt at gøre brug af de faciliteter/aktiviteter der er i vores lokalområde. Eksempelvis Grenå Badmintonklub, Grenå Svømmehal, Fitnesscenter i Grenå, Grenå Skyttekreds og mountainbiking i nærområdet
 • Kulturelle tilbud: teater- og museumsbesøg, koncerter, samt benytter biografen og biblioteket
 • ​Pædagogisk massage: giver de unge en fornemmelse af egen krop, ro, afspændthed og fysisk og mental velvære
 • Madlavning: de unge har en ugentlig maddag, hvor de forbereder aftensmad til de andre unge og voksne. Her får de unge medinddragelse i form af planlægningen af retter og madlavningen. Desuden giver det dem en indsigt i, hvordan mad tilberedes, sammensættes og er sundhedsfremmende

 • Ugentlig rengøring af sit værelse og andre ansvarsområder: hvor personalet hjælper i det omfang der er nødvendigt, indtil den unge kan overskue flere og flere opgaver. Her udvikles den unges ansvarsbevidsthed, selvstændighed og forståelse af en acceptabel hygiejne
 • Arbejdsdage: hvilket er to gange årligt og både de unge og voksne deltager. I fællesskab vedligeholdes fællesarealer og der sættes forskellige projekter i gang
 • Dusørjobs: hvor de unge har mulighed for at lave praktisk arbejde, så de herigennem kan få en oplevelse af, hvordan kravene er til et fritidsjob og tjene ekstra lommepenge
 • Ture: vi har tradition for at tage på tro årlige ture, hvilket er skiferie, sommerferie

Vi oplever at aktiviteterne giver de unge sociale og fælles oplevelser, som der efterfølgende kan tales om og en fælles historie er grundlagt. I forhold til det sociale spillerum, kan det medvirke til, at den unge udvikler sin empati, situationsfornemmelse og se egen handling og påvirkning af andre. Det giver de unge succesoplevelser, styrker deres selvværd og opfattelse af sig selv, samt styrker deres kompetencer og kan åbne op for nye interesser.

I det omfang den enkelte unge vil det, er det en mulighed at gå til en fritidsaktivitet i lokalsamfundet. Således kan de unge lære at begå sig i flere sammenhænge og indgå i relationer med andre unge uden for Østergaards regi.​​

Opholdsstedet Østergaard

Birkedalvej 26
​8500 Grenaa

​CVR: 26193672

Tlf.: 61 38 01 26

​E-mail: info@insoestergaard.dk