Indslusning

Når der starter en ny ung på Østergaard, er det vores mål, at den unge føler sig tryg og velkommen. Opstartsforløbet er individuelt afpasset, alt efter hvilken ung der flytter ind – ud fra vores forhåndskendskab til den unge. Informations- og aktivitets niveauet tilpasses også herefter.

Personalet har et forholdsvist godt kendskab til den unges problematikker – dels ud fra de papirer der følger den unge, men også i forhold til den procedure der er, inden den unge indskrives på Østergaard. Inden den unge flytter ind, er det bestemt, hvem der skal være kontaktpersoner og i perioden op til indflytningen, planlægges og fordeles de forskellige opgaver omkring den unge.

Forinden den unge flytter ind på Østergaard, er det en mulighed, at de to kontaktpersoner besøger den unge i hjemmet eller på den nuværende institution, samt den unge kan besøge os inden selve indflytningen. Dette har vi gode erfaringer med, da det giver en vis tryghed og god kontakt fra starten af.

Den unge flytter ind på en fastsat dag og følges som regel af sin familie eller andre betydningsfulde voksne. Det er af betydning, at den unge og forældrene føler sig trygge og velkomne og der er god tid til dialog og samvær. Den unge bliver vist til rette på sit værelse, som er klargjort og nymalet. Vi vægter højt, at den unge får indrettet sig mest muligt efter eget ønske og får sat sig et personligt præg på værelset, således det giver en følelse af hjemlighed og fristed.

Det er vores erfaring, at de fleste unge på Østergaard har brug for et velindrettet og funktionelt værelse, med mulighed for ro og tilbagetrækning, da det er en stor omvæltning at skulle flytte hjemmefra eller flytte fra en anden institution/tilbud. Desuden skal den unge forholde sig til 8-10 nye voksne og 5-7 andre unge.​

Som nævnt er opstartsforløbet individuelt tilpasset, alt efter hvilken ung der flytter ind – ud fra vores forhåndskendskab til den unge. Vi forsøger at skabe et passende informations- og aktivitets niveauet – og én ung kan eksempelvis have størst tryghed ved at følge en almindelig dagligdag, der ikke afviger meget fra de andres, således den nye unge kan få lov til at være til stede uden at føle, at hele fokus skal handle om én. Én anden kan derimod have brug for en dagligdag med fællesaktiviteter arrangeret i et større forum, således at hele dagligdagen er ændret til ”velkomstfest”.

Det essentielle er, at den enkelte unge får en velkomst og opstart der gør, at den føler sig mest mulig tryg og velkommen.

Vores erfaringer er, at forskellige fælles aktiviteter betyder, at den unge hurtigere bliver integreret og tryg i det eksisterende fællesskab og får en fælles historie med både unge og voksne. Der afholdes elevsamtale kort tid efter indflytningen – hvor informationsniveauet fortsat tilpasses.

Et konkret eksempel på en dag i indslusningen kunne være:​

  • Stå op og starte dagen med morgenmad sammen med de andre unge og voksne
  • Individuel eller fælles undervisning/fælles fysisk aktivitet (sport i idrætshal, svømmehal, mtb mm)
  • Deltage i de forskellige spisetider og fællessamlinger
  • At indkøbe forskellige mangler til værelset og gøre indretningen færdig
  • Fritidsaktiviteter og mulighed for at slappe af/ fælles aktivitet (gokart, bowling, hockey mm)
  • Ordne forskellige pligter

Personalet er i den første tid særlig opmærksomme på den nye unge og bruger tid på at lære den unge at kende. Alle unge på Østergaard får tilknyttet to kontaktpersoner og vi vægter højt, at skabe en kultur for de unge, hvor de har forståelse for, at personalet har noget forskelligt at byde ind med og de selv kan opsøge den eller de personer, som de føler sig trygge ved at åbne sig op over for.​​

Opholdsstedet Østergaard

Birkedalvej 26
​8500 Grenaa

​CVR: 26193672

Tlf.: 61 38 01 26

​E-mail: info@insoestergaard.dk