For sagsbehandlere​

En god og succesfuld anbringelse kræver et godt professionelt samarbejde!

Dette samarbejde starter allerede ved den første kontakt, og det er vores oplevelse at åbenhed og tydelighed er et godt fundament.

Vi forventer at, der kontinuerligt justeres i handleplanen ud fra den dokumentation og de statusrapporter, der løbende fortæller om udviklingen i løbet af anbringelsen.

Vi afholder statusmøder ½ årligt, og som udgangspunkt ligger disse i maj og november måned. 

Ingen unge er ens, og vi forventer, at vi i et professionelt  samarbejde med udgangspunkt i den konkrete anbringelse, skaber forudsætningerne for en optimal anbringelse med mål og forventninger, der kan understøttes at vores struktur og pædagogik.

Find yderligere information inden for følgende områder ved, at klikke ind på nedenstående links.

Opholdsstedet Østergaard

Birkedalvej 26
​8500 Grenaa

​CVR: 26193672

Tlf.: 61 38 01 26

​E-mail: info@insoestergaard.dk