Udslusning og efterværn

Østergaards udslusning- og efterværns politik tager udgangspunkt i Østergaards værdigrundlag og formålet er at klargøre de unge til at blive så selvhjulpne i egen bolig som mulig.

Vi støtter den unge i at få de bedst mulige forudsætninger for et fremtidigt voksenliv, blandt andet ved at tilbyde muligheden for, at den unge skal kunne udvikle sig i Østergaards botræning og efterværns tilbud med den individuelle og tilpassede støtte den unge har brug for, hvilket også vil fremgå i den unges udviklingsplan. Her tænker vi eksempelvis på uddannelsesforløb, økonomi i egen bolig eller lignende, som den unge dermed ikke står alene med eller skal til at involvere nye personer i (eksempelvis kommunalt efterværn).

Meningen bag Østergaards udslusning og efterværn er at kunne træne helt basale, praktiske og huslige opgaver ved at den unge kan udvikle sig i et miljø, der funktionsmæssigt er tæt på det at bo i egen bolig.

Udformning af efterværn

I forbindelse med udformning af handleplanen for den unge, 6 mdr. før det fyldte 18 år, kan den unge indgå i et tilbud om efterværn, såfremt det ønskes. Anbringende kommune kan herefter indgå aftale med Østergaard om, at vi varetager opgaven.

Det er alt afgørende for kvaliteten og resultatet af denne opgave, at den unge selv har taget beslutning om at ville indgå i et tilbud om efterværn. Den unge skal fortsat være indstillet på at indgå aftale omkring fortsat støtte og vejledning efter behov.

Efterværnets form/indhold, støttetimer og opsynstime antal, aftales med den unge og sagsbehandler under udarbejdelse af handleplanen. Efterværnet er individuelt tilrettelagt, og alle efterværn tilrettelægges ud fra den unges præmisser og en forståelse for at udvikling tager tid.

Handleplanen udearbejdets typisk mellem den unge, sagsbehandler og kontaktperson fra Østergaard i forbindelse med handleplansmødet. Østergaard udarbejder herudfra en intern udviklingsplan. Begge planer skal godkendes af den unge.​

I udviklingsplanen skal efterværnet indeholde udviklingspunkter, som den unge forventes at ville arbejde med og er bekendt med. Til ungesamtaler følger kontaktpersonerne op på planen og reviderer den med den unge. Planen deles med det øvrige personale 4 gange årligt på ungekonference. Udviklingspunkterne tager primært udgangspunkt i uddannelse, job, økonomi, forplejning, hygiejne, rengøring/oprydning, tøjvask og relationer.

Vi vægter relationen mellem den unge og kontaktpersoner tilknyttet efterværnet højt. Derfor er der til den unge i efterværn fast tilknyttet kontaktpersoner, som vi forsøger, skal være gennemgående personer i en årrække.

Intern botræning

Den unge kan blive tilbudt en plads på Østergaards interne botræningsafdeling. I denne afdeling er der plads til 3 unge. Kriterierne for at bo her er:

  • Den unge skal være i job eller under uddannelse
  • Den unge skal være indstillet på at fortsætte i en positiv udvikling
    ​​​

Egen lejlighed i efterværn

Denne foranstaltning bliver ofte taget i brug, når en ung under uddannelse flytter i ungdomsbolig. Ved indflytning i ungdomsbolig skifter den unge bopælsadresse, og anbringende kommune kan nu vælge at opretholde foranstaltningen med efterværn med fast aftalt timeafregning - med gradvis ned regulering.​

Efter endt efterværn

Når en ung er helt ude af Østergaards regi og efterværn informeres de om, at de altid er velkomne til at ringe eller komme på besøg på Østergaard. Ind i mellem aftales der et besøg hos den unge. Østergaard vil gerne fremstå som et sted, hvor de unge altid er velkomne og hvor de knyttede relationer bevares ud fra den unges ønske.​​

Opholdsstedet Østergaard

Birkedalvej 26
​8500 Grenaa

​CVR: 26193672

Tlf.: 61 38 01 26

​E-mail: info@insoestergaard.dk