Sundhed

På Østergaard tilstræber vi os på at skabe et miljø for de unge, som giver dem en sund og fremmende opvækst. Dette opnås blandt andet gennem både sund og varieret kost, fysiske og andre aktiviteter, i samspil med de andre unge og engageret personale.

Det er Østergaards overbevisning, at en sund livsstil har en positiv indflydelse på unges psykiske og fysiske velvære.

Kostpolitik

For Østergaards vedkommende indebærer sund livsstil: Regelmæssige måltider og en sund og varieret kost lavet ud fra Sundhedsstyrelsens Kostråd.

Vi har valgt at inddrage de unge i planlægning og praksis i forhold til motion og madlavning, så det giver indblik og forståelse for de individuelle behov. I forhold til kosten har de medansvar for madplan og  en ugentlig maddag.

Rygepolitik

Det er Østergaards klare holdning at rygning ikke er forenelig med en sund livsstil, som Østergaard gerne vil fremme blandt de unge. Rygning foregår i forhold til gældende lovgivning ”Lov om røgfri miljøer”,§ 7, stk. 4, hvor det for opholdssteder kan besluttes at, det er tilladt for de unge at ryge i et rygerum. På Østergaard foregår rygning kun i vores rygeskur. Forældre og andre gæster, der har behov for at ryge, må ligeledes kun ryge i rygeskuret.

Unge under 18 år skal altid have en rygetilladelse fra forældrene/forældremyndighedsindehaverne.

Unge der ikke har tilladelse til at ryge, må ikke opholde sig i eller omkring rygeskuret!

Vi er som medarbejdere på Østergaard bevidste om, at vi er rollemodeller for de unge, og derfor må medarbejderne ikke på noget tidspunkt ryge i samvær med de unge.

​Alkohol- og stofpolitik

Alkohol og euforiserende stoffer tolereres ikke på Østergaard. Det skal dog siges, at hvis en ung har et misbrug, skal der i samvær med den unge udarbejdes en fremadrettet handleplan for den enkelte, der har til formål at få den unge ud af misbruget, såfremt den unge skal fortsætte sit ophold på Østergaard.​

Individorienteret indsats

På Østergaard gør vi meget ud af at give både fælles og individuel vejledning til de unge. Den overordnede holdning udspringer fra vores fælles syn og tilgang til kostpolitikken. En ung der har et misforstået eller uoplyst forhold til sund livsstil, vejledes og medindrages i, hvordan kostvaner og livsstil kan ændres. Dette sker gennem samtaler med den unge, hvor vi planlægger små overskuelige skridt, der gør forandringerne positive og nemme at gå til.

Hygiejne

​Østergaards standard for hygiejne tager sit udgangspunkt i, at den enkelte unge er i bad minimum en gang om dagen og som selvfølge efter fysiske aktiviteter. Der skal børstes tænder morgen og aften, samt vaskes hænder inden alle måltider.

Tøj, sengetøj og værelse skal ligeledes holdes efter Østergaards husaftale.

Mobbepolitik

På Østergaard accepterer vi ikke mobning. Når der opstår situationer af mobbekarakter tales de igennem med de implicerede unge. Nogle gange er en enkelt samtale nok, og andre gange skal der opfølgende samtaler til. Vi er altid opmærksomme på de unges sociale relationer, hvilket gør at vi kan være forberedte på konflikter og afhjælpe i nuet.

Vores klare holdning er at vi skal behandle hinanden med respekt, og vi mener at dette har en afsmittende virkning på de unge – og dermed deres tilgang til hinanden og os/samfundet.

Medicin

På Østergaard har vi en overordnet medicinansvarlig, der tager sig af de administrative opgaver, der er i forbindelse med korrekt håndtering af medicin i forhold til gældende lovgivning.

Alle fastansatte medarbejdere har et godkendt medicinkursus og er oplært af den medicinansvarlige, så de kan håndtere (dosere og udlevere) medicin i forhold til behovet på Østergaard.

På Østergaard har og følger vi vores instrukser, der er udarbejdet i forhold til vores praksis og samstemt med gældende lovgivning.

På Østergaard kan der ikke indtages medicin, heller ikke håndkøbsmedicin eller naturlægemidler, medmindre det er godkendt af den enkeltes praktiserende læge.

Opholdsstedet Østergaard

Birkedalvej 26
​8500 Grenaa

​CVR: 26193672

Tlf.: 61 38 01 26

​E-mail: info@insoestergaard.dk